Reklama na start

Chcete-li si sami a rychle sjednat nějaké to pojištění, doporučujeme vám DIRECT pojišťovnu bez specifikace bližších parametrů, kde to jde hezky online z domu. Prosíme, nezapomeňte si k tomu přečíst povinné informace, které uvádíme níže.

Pro cestovní pojištění klikněte na www.direct.cz/cestovni-pojisteni.

Pro poviné ručení či havarijko klikejte na www.direct.cz/autopojisteni.

Dům, byt či domácnost pojistíte na www.direct.cz/majetkove-pojisteni.

Pojištění odpovědnosti sjednáte na  www.direct.cz/pojisteni-odpovednosti.

Je libo podnikatelské pojištění? Pak klikněte na www.direct.cz/podnikatelske-pojisteni.

 

Povinná sdělení, co vám musím sdělit

 

Kdo vám poslal ten e-mail?
Jmenuji se Petr Palíšek Zapletal. Pokud bazírujete na titulech, tak Mgr. Petr Palíšek Zapletal. Jsem podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku pod IČem 744 64 728 se sídlem na adrese Křtiny č.p. 53, 679 05 Křtiny. 
 

Přes koho zprostředkovávám smlouvy při poskytování finančněporadenských služeb?
Pro oblast investičních produktů, včetně doplňkového penzijního spoření, jsem vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele BP Broker-Pool.cz, a.s. registrovaného u České národní banky (dále i jen zkráceně jako ČNB). A pokud nestíhám, tak jednotlivé obchody předávám ke zpracování společnosti Capital Care & Services, s.r.o., která je pro oblast investičních produktů vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele In Investments, s.r.o. registrovaného u České národní banky. 
Pro oblast úvěrů jsem vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele SAB servis, s.r.o. registrovaného u ČNB.
Pro oblast pojištění jsem vázaným zástupcem (dříve podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem) samostatného zprostředkovatele BP Broker-Pool.cz, a.s., který je registrován u České národní banky pod číslem 2102015PA.

 

Čím vším není e-mail, který jste obdržel(a)?
Není-li výslovně uvedeno jinak, pak obdržený e-mail ani žádný z připojených souborů není: Nabídkou k uzavření smlouvy či příslibem k uzavření smlouvy či upřesněním obsahu smlouvy, poskytnutím rady podle zákona č. 257/2016 Sb., vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku či veřejnou nabídkou, ani jiným právním jednáním jakékoliv osoby či finanční instituce, jejíž materiály jsou v obdrženém e-mailu obsaženy, ani žádné z osob s nimi propojené, a to bez ohledu na obsah či označení tohoto e-mailu či připojených souborů. 

 

Čím naopak je e-mail, který jste obdržel(a)?
Pokud kterákoliv část obdrženého e-mailu nebo kterýkoliv z připojených souborů vykazují obsahové náležitosti některého z výše uvedených nebo i jiných právních jednání konkrétní osoby, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení či dokument, a to i pokud tak není výslovně označen. 

 

E-mail vám neměl přijít?
Obdržený e-mail a všechny připojené soubory obsahují či mohou obsahovat důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedené jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel(a) tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesilateli a pak jej vymažte. 

 

Ručím vám, že za následující věci vám neručím
Já ani jakákoliv z finančních institucí, jejíž materiály jsou v e-mailu uvedeny či k němu přiloženy, ani žádná z osob s takovými institucemi propojená, neručíme za bezchybný a úplný přenos zasílaných informací ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.

 

K linkům na sjednání pojištění u Directu ještě sděluji

 

Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru vedeném Českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách ČNB. Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojistitele, s nímž má být pojištění sjednáno. Pojistitel nebo osoba ovládající pojistitele nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat u pojistitele nebo u ČNB jako orgánu dohledu v pojišťovnictví. Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u místně příslušného soudu. Zprostředkování pojištění je poskytováno způsobem dle § 21 odst. 6 písm. c) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a pojišťovací zprostředkovatel na žádost klienta sdělíme pojistitele, se kterými jsme oprávněni sjednávat pojištění.